Dinkel, eller speltvete, är ett gammalt sädesslag med spännande egenskaper.

Vårt dinkelbröd bakas på 100% dinkelmjöl.

 

Dinkel, eller spelt,- Triticum spelta, är ett gammalt spannmålsslag. Det har gemensamt ursprung med vetet: Från det vilda enkornet, Triticum boeticum, utvecklades genom korsning med  vildgräs det tvåkorniga emmer, Triticum dicoccum. Ur detta utvecklades sedan dels vetet, Triticum aestivum, som vidareförädlades, och dels dinkeln, T.spelta. Den har fått förbli samma anspråkslösa och motståndskraftiga spannmål som den alltid varit, eftersom den inte passade riktigt lika bra i det moderna maskinjordbruket. Däremot är den utmärkt i ekologisk odling med en stor bladmassa som trycker ner ogräs och stort rotsystem som kan tillgodogöra sig näringen i jorden. Den tål både torka och stor nederbörd. Kornet skyddas av ett kraftigt hölje, man behöver precis som med havre skala det innan man maler till mjöl. På krukskärvor från stenåldern finns avtryck av dinkelkorn, så det har funnits hos oss mycket länge.
Redan Hildegard av Bingen (1098-1179) framhävde i sina skrifter dinkelns hälsosamma egenskaper. Den har högre halter av flera flera mineraler och vitaminer än andra spannmålsslag, och verkar lindrande vid mag/tarmbesvär. Den normaliserar blodsockerhalten och sänker kolesterolhalten i blodet. Enligt vad som skrivits om dinkeln kan listan göras lång. Även för huden har dinkeln välgörande egenskaper.